2502

Prijímacie riadenie

25.2. 2020 09:00Gallery&Cafe Džezva, Tehelná 4, 960 01 Zvolen
2104

Výber zamestnancov a ich adaptačný plán

21.4. 2020 09:00Gallery&Cafe Džezva, Tehelná 4, 960 01 Zvolen
0505

Teatime

5.5. 2020 17:00bude upresnené
Podujatie určené len pre členov expertklubu
1606

Motivácia 4.0

16.6. 2020 09:00Gallery&Cafe Džezva, Tehelná 4, 960 01 Zvolen
0809

Teatime

8.9. 2020 17:00bude upresnené
Podujatie určené len pre členov expertklubu
2209

Hodnotiace pohovory, talent management a budovanie zastupiteľnosti

22.9. 2020 09:00Gallery&Cafe Džezva, Tehelná 4, 960 01 Zvolen
0311

Leadership

3.11. 2020 09:00Gallery&Cafe Džezva, Tehelná 4, 960 01 Zvolen
2411

Teatime

24.11. 2020 17:00bude upresnené
Podujatie určené len pre členov expertklubu