Výber zamestnancov ako dôležitá súčasť zamestnaneckej značky, kde všetko so všetkým súvisí. Pozrieme sa na to, či je pravda, že zdravá organizácia, v ktorej vládne zdravé pracovné prostredie sa s hľadaním ľudí netrápi. A naopak, keď organizácia nevie nájsť ľudí, nie je chyba v nedostatku vhodných kandidátov, ale vo vnútri organizácie.

Modul 1 O výbere zamestnancov
Časť 1 Téma: O výbere zamestnancov