Modul 1 Prekážky pri riadení času
Časť 1 Téma: Prekážky pri riadení času