Komunikácia je zručnosť. Naučili sme sa spájať slová do viet, ale učili sme sa komunikovať so zámerom? Ukážeme náš pohľad na pracovnú komunikáciu a na čom je potrebné popracovať.

Modul 1 O komunikácii
Časť 1 Téma: O komunikácii