Náš príbeh

Za každým výsledkom či snažením je nejaký príbeh.

Aj za expertklubom je príbeh nás dvoch. Voláme sa Lucia Kazdová a Ivana Havranová. Na začiatku bola myšlienka.             Tá naša bola tak trochu budovateľská. Obrodiť slovenské hotelierstvo.

Vrátiť HORECA sektoru vážnosť, odbornosť a rešpekt.

Poďte sa s nami na to pozrieť bližšie.....

Lucka sa po návrate zo zahraničných hotelov venovala vzdelávaniu líniových zamestnancov. Iva pracovala ako riaditeľka viacerých hotelov na Slovensku. Obe sme chápali, aké dôležité je pochopiť a správne viesť personál hotela. A chápali sme, že manažér určuje, ako bude výsledok práce všetkých vyzerať.

Postupne sme prišli k tomu, že sa nestačí rozprávať len s líniovými zamestnancami, ale že ich prácu ovplyvňuje prístup priameho nadriadeného. A museli sme skonštatovať, že stredný manažment mal a má v mnohých prípadoch stále medzery. Manažéri nie sú reálnycmi vodcami svojich tímov. Chýbajú im zručnosti, vodcovské schopnosti a správne vnútorné postoje.

Naše cesty sa stretli v Leviciach a práve tu sa po jednom tréningu líniových zamestnancov narodila myšlienka expertklubu. Dozrievala pár rokov, ktoré nám postupne ukazovali, kde hotelierov najviac tlačí topánka.

Expertklub nie je rýchlokvasný produkt. Aj keď si dnešná doba pýta rýchle riešenia, sme presvedčené, že tu má všetko svoj čas. A postupné kroky.

Máme pocit, že prišiel čas, aby aj hotelierstvo budovali svojich lídrov. Ten správny čas na rozvoj lídrov v hotelierstve prišiel.

Je čas na expertklub....

Lucka a Iva

Lucia Kazdová a Ivana Havranová Expertklub