Náš príbeh

Za každým výsledkom či snažením je nejaký príbeh.

Aj za expertklubom je príbeh nás dvoch. Voláme sa Lucia Kazdová a Ivana Havranová.

Na začiatku bola myšlienka.  Tá naša bola tak trochu budovateľská. Obrodiť slovenské hotelierstvo.

Vrátiť segmentu služieb  vážnosť, odbornosť a rešpekt.

Poďte sa s nami na to pozrieť bližšie, ako sme to mysleli.....

Lucka sa po návrate zo zahraničných hotelov venovala vzdelávaniu líniových zamestnancov. Iva pracovala ako riaditeľka viacerých hotelov na Slovensku. Obe sme chápali, aké dôležité je pochopiť a správne viesť personál hotela. A chápali sme, že manažér určuje, ako bude výsledok práce všetkých vyzerať.

Postupne sme prišli k tomu, že sa nestačí rozprávať len s líniovými zamestnancami, ale že ich prácu ovplyvňuje prístup priameho nadriadeného. A museli sme skonštatovať, že stredný manažment mal a má v mnohých prípadoch stále medzery. Manažéri nie sú vždy reálnymi lídrami svojich tímov. Chýbajú im zručnosti, lídership schopnosti a správne vnútorné postoje.

Naše cesty sa stretli v Leviciach a práve tu sa po jednom tréningu líniových zamestnancov narodila myšlienka expertklubu. Dozrievala pár rokov, ktoré nám postupne ukazovali, kde služby najviac tlačí topánka.

Expertklub nie je rýchlokvasný produkt. Aj keď si dnešná doba pýta rýchle riešenia, sme presvedčené, že tu má všetko svoj čas. A postupné kroky.

Máme pocit, že prišiel čas, aby aj segment, kde človek stretáva človeka bol správnym miestom na prácu. A poskytovanie kvalitnej služby. 

Je čas budovať lídership s človečinou....

Lucka a Iva

Lucia Kazdová a Ivana Havranová Expertklub