Workshop Hodnotiace pohovory, talent management a budovanie zastupiteľnosti

                                                                            Prečo sú hodnotiace pohovory dôležité?                                                                         Ako ich viesť? Čo je pri nich dôležité urobiť a na čo nezabudnúť?
                                                                Aký dopad budú mať, keď ich budete robiť pravidelne?                                                                           Čo to znamená budovať nástupníctvo?

 
Zaujíma Vás téma a záleží Vám na Vašom tíme? 
 
expertklub pre Vás otvára ďalší interaktívny, pohľad-meniaci workshop 
 
Čo získate: 
- objasnenie širších súvislosti medzi hodnotiacimi pohovormi a talent managementom
- spôsob ako viesť hodnotiace pohovory a prevziať rolu "rozvíjača" tímu
- ako odhaliť talenty svojich ľudí a využiť ich v prospech jednotlivca ale aj tímu
- budete vedieť vedome pracovať s rolami jednotlivcov a mať schopnosť strategicky zostaviť funkčný tím
- obraz, čo znamená získať si rešpekt, autoritu a pritom zostať človekom pre svojich ľudí.

  
Tréningy s expertklubom sú interaktívne debatky s lektormi, ktorí sa už roky venujú výlučne hotelierstvu. Nečakajte žiadne teoretické prednášky postavené na odborných výrazoch z oblasti „Human resources“. Workshop s expertklubom Vám prinesie v praxi overené postupy a zdieľanie skúseností. 

Cena: 169,00 €  vrátane DPH

Cena 2. osoby s Vami: 149,00 €  vrátane DPH

V cene: 7 interaktívnych hodín plných inšpiratívnych informácií, občerstvenie – drobné pečivo, 1 ks poctivého espressa alebo čaju, obed, materiály, informácie, ktoré Vám nikto nezoberie, nové kontakty na kolegov z odvetvia 

Tešíme sa na Vás... 
 
Lucka a Iva 

Prihláška na workshop

Hodnotiace pohovory, talent management a budovanie zastupiteľnosti