Modul 1 Zvládanie konfliktov
Časť 1 Zvládanie konfliktov
Časť 2 Dôsledky neriešenia konfliktov