Veľa krát vieme presne pomenovať čo nechceme. V aktuálnej debate sa pozrieme na dôležitosť toho, prečo je potrebné mať jasno v prioritách. Dotkneme sa hodnôt a všetko so zámerom riadiť svoj čas tak, aby sme žili šťastný život.

Modul 1 Téma: Priority a schopnosť povedať nie
Časť 1 Téma: Priority a schopnosť povedať nie