Tea Time

Expertklub prináša platformu vzdelávania. Našim cieľom je prinášať manažérom HORECA komplexné riešenia pri vedení svojich zamestnancov a budovanie zdravého firemného prostredia.

Odovzdávame funkčné nástroje, meníme postoje manažérov, staráme sa o ich osobnostný rozvoj.

Sme zástancom kontinuálneho (pokračujúceho) vzdelávania a rozvoja. Aj preto vznikol klub členov experklubu.

Členom klubu sa stáva každý, kto absolvoval jeden z programov vzdelávania expertklubu. Člen klubu získa možnosť patriť do komunity manažérov, ktorí vidia zmysel v nepretržitom vzdelávaní a rozvoji.

V rámci členstva klubu má jeho člen príležitosť:

 1. získať prístup do členskej zóny expertklubu a využívať ďalšie informácie pre svoj rozvoj

2. využívať konkrétne nástroje riadenia a začať ich používať v svojej práci

3. čerpať  osobné konzultácie s nami v rozsahu 1 hodiny po absolvovanom otvorenom workshope 

4. zúčastniť sa  na akciách Teatime a stretávať sa s manažérmi HORECA v inšpiratívnom prostredí

Páči sa vám, čo robíme?

V expertklube spájame manažérov z HORECA vytvorením spoločného, priestoru na učenie sa, zdieľanie a inšpirovanie. Expertklub pracuje v zmysle motta: “Chcem, spájam, vediem…”.

Účasťou na niektorom z našich vzdelávacích programov sa stávate členom expertklubu. Členstvo v expertklube napĺňa spomínané motto a vytvára komunitu manažérov, ktorí si uvedomujú, že ak chcú mať iné výsledky a cítiť sa pri práci s ľuďmi dobre, musia zaujať iný postoj. Musia inak myslieť, inak sa cítiť a tým aj inak konať.

Hovorí sa, že práca s ľuďmi je ťažká práca. Čo keby to bola naopak práca zaujímavá, naplňujúca a inšpiratívna?